top of page

 צילומי משפחה

לוקיישן 1 - 

שני לוקים - 

תמונות רבות באיכות גבוהה - 

35 +

 תמונות אחרי עריכה

800 ש״ח

בערך שעה וחצי

בוק בת\בר מצווה

לוקיישן אחד

עד שלושה לוקים

איפור כליל

תמונות באיכות גבוהה - 

35+

תמונות אחרי עריכה

אפשר להדפיס אלבום באיכותי בתוספת של 260 ש״ח

ש״ח 1200

עד שלוש שעות

פורטרט

לוקיישן אחד - 

שני לוקים - 

800 ש״ח

בערך שעה בטבע

20

תמונות אחרי עריכה

500 ש״ח

חצי שעה אצלי בבית

10

תמונות אחרי עריכה

bottom of page